Tư vấn luật

Muốn bán tài sản trên đất thuê của Nhà nước cần điều kiện gì?

  12/01/2018 - 03:26

Cá nhân, tổ chức được bán tài sản trên đất thuê của Nhà nước nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận; đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp.

Điều 189 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm. Tham khảo quy định này, ông Hoàng Văn Thạch (Hà Nội) thấy một trong những điều kiện là phải hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch.

Hồ sơ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận khi chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê được quy định tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. Cụ thể, hồ sơ bao gồm:

“a) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

d) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất”.

Có thể thấy, quy định không đề cập đến tài liệu chứng minh công trình đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch như quy định Điều 189 Luật Đất đai 2003. Thực tế, khi làm việc tại Sở TN&MT TP. Hà Nội, hồ sơ mà ông Thạch phải chuẩn bị rất nhiều, có trường hợp phải bổ sung thêm hồ sơ hoàn công, bản vẽ xây dựng.

điều kiện bán tài sản trên đất thuê Nhà nước
Điều 189 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện bán, mua tài sản
gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm

Về hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất mà ông Thạch thắc mắc, Bộ TN&MT trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 189 Luật Đất đai 2013 quy định:

"1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận".

Như vậy, để được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm, bên bán phải bảo đảm đủ các điều kiện trên. Nếu bên mua và bên bán đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 189 của Luật Đất đai 2013 thì trình tự thủ tục thực hiện theo Khoản 5, Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Hồ sơ thực hiện theo Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính.

(Theo Chinhphu.vn)