Tư vấn luật

Vợ có được ký tên vào giấy bán đất thay chồng không?

  13/03/2018 - 04:46

Gia đình tôi nhận 100 triệu tiền đặt cọc bán đất nhưng chồng tôi lại phải nhập viện đúng lúc làm thủ tục sang tên nên không thể ký vào giấy tờ sang tên được.

Quyền sở hữu mảnh đất thuộc về cả hai vợ chồng. Vậy tôi có thể thay chồng ký vào giấy bán đất và nhận tiền được không?

(Nguyễn Hoa)

Trả lời:

tài sản chung của vợ chồng
Người vợ liệu có được thay chồng ký tên bán đất là tài sản chung của hai vợ chồng?

Theo quy định tại Điều 26 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

"Điều 26. Đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng

1. Việc đại diện giữa vợ và chồng trong việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản chung có giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên vợ hoặc chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 của Luật này.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản tự mình xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch với người thứ ba trái với quy định về đại diện giữa vợ và chồng của Luật này thì giao dịch đó vô hiệu, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật mà người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi".

Cũng theo Khoản 3 Điều 24 luật này:

"3. Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan".

Do đó, trong trường hợp này, bạn phải gửi đơn đề nghị tòa án tuyên bố chồng bạn mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức hành vi, và chỉ định bạn là người giám hộ cho chồng. Sau đó, bạn có thể thay chồng chuyển nhượng tài sản của chồng trong phần tài sản chung của vợ chồng.

Luật sư Đỗ Trọng Linh
Công ty Luật Bảo An, Hà Nội

(Theo Vnexpress)